مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه

سروک آذر به عنوان شرکت مسئولیت‌پذیر اجتماعی، سیاست‌ و استراتژی ارتقا رفاه جامعه و محیط‌زیست را در الویت قرار داده است. این مجموعه با رویکرد تعامل مطلوب و اثربخش با جوامع محلی و افزایش فرصت های شغلی، فعالیت های اجتماعی و اقدامات خیرخواهانه در سال های گذشته و استمرار آن تاکنون به اعتبار کلی سازمان بهبود بخشیده و خواستار خلق ارزش مشترکی‌ست که همه را بهره‌مند سازد. 

در همین راستا سروک آذر با در نظر گرفتن چارچوب اخلاقی خود را موظف نموده که اقداماتی که به نفع کل جامعه و اجتماع می باشد را به عنوان یک کل، محافظت کند و در اهداف کاری خود قرار دهد، از جمله :

حمایت از بنگاه کوچک اقتصادی جامعه محلی" گلیم،کارگاه زنان سرپرست خانوار"

فعالیت های خیرخواهانه" آسایشگاه کهریزک"

امکانات و ابتکارات بازیافت

کمک هزینه به انجمن های داخلی جهت افزایش آگاهی در مورد معضلات سلامتی و حمایت مالی جهت ارتقا سطح سلامتی جامعه" گابریک، کهریزک"

حمایت مالی در هنگام وقوع بلایای طبیعی " کمک به زلزله زدگان اندیکا "

تجهیز مدارس محروم منطقه "خرید کتاب و کتابخانه و خرید کولر گازی"

حمایت از مرزبانی منطقه " پاسگاه"

برگزاری فعالیت های فرهنگی،هنری و ورزشی برای پرسنل سازمان

ارائه خدمات به زائرین کربلا معلی

حمایت مالی در هنگام وقوع بلایای طبیعی

تجهیز مدارس محروم منطقه

برگزاری فعالیت های فرهنگی،هنری و ورزشی برای پرسنل سازمان

ارائه خدمات به زائرین کربلا معلی

حمایت از بنگاه کوچک اقتصادی جامعه محلی

حمایت از مرزبانی منطقه

فعالیت های خیرخواهانه

کمک هزینه به انجمن های داخلی