مین روبی

میدان نفتی آذر در نقطه صفر مرزی شهرستان مهران در استان ایلام قرار دارد. در طول جنگ ایران و عراق (1980-1988) این منطقه شاهد نبردهای بزرگی بود به طوری که مناطق وسیعی آلوده به مین و مهمات منفجر نشده است.

 برای جلوگیری از انفجارهای تصادفی و طبق سیاست های سروک آذر، کلیه پرسنل قبل از شروع به کار در سایت باید در دوره آموزشی "آگاهی از خطرات مین ها و حشرات موذی زمینی" با عنوان آموزش خطر مین (MRE) شرکت کنند. 

بدین ترتیب نام «سروک آذر» به عنوان اولین شرکت نفتی فعال در جهان در «مین‌زدایی بشردوستانه» توسط مرکز بین‌المللی مین‌زدایی بشردوستانه ژنو (GICHD) در سوئیس به ثبت رسید.

دوره آموزشی آگاهی از خطرات مین و تسلیحات زمینی (MRE)


تا به امروز، حدود 4000 نفر در ساعت دوره آموزشی آگاهی از خطرات مین و تسلیحات زمینی (MRE) برای پرسنل و مهمانان بازدیدکننده از مجموعه میدان نفتی آذر برگزار شده است.

کارآموزی دوره های آموزشی آگاهی از خطرات مین و انفجارات (MRE)


در راستای اهداف بشردوستانه این شرکت، بیش از 1000 ساعت کارآموزی دوره های آموزشی آگاهی از خطرات مین و انفجارات (MRE) برای عشایر بومی و دانش آموزان مناطق همجوار ارائه شده است.

آموزش به کارشناان بهزیستی و هلال احمرهمچنین به درخواست سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر ایران، کارشناسان این شرکت حدود 1200 ساعت آموزش برای حدود 600 نفر از مربیان این سازمان ها ارائه کردند.